Pappersmaskiner, flygindustrin, transportörer...

Det finns många branscher och användningsområden.


Bearbetningsutrustning för pulver & bulkvara.
Blandare, krossar, siktmaskiner, torkar, rännor, trattar och ventiler.

Elektronik / bearbetning av kiselskivor och halvledare
Distansbrickor, vakumutrustning, lödutrustning, ugnar, filter, lastdockor, mätutrustning, ställdon.


Pappersmaskiner

Tätningar för pappersmaskinens våtände, bestrykningsmaskiner, schaberklingor (avskrapare), bälgar, flexibla flänsar, pneumatiska tätningar för spänndornar till slits- och falsmaskiner.

Transportörer
Stopp, bromsar, riktningsfördelare, och stötdämpare för transportörer.

Utrustning för livsmedelsbearbetning
Dörrtätningar och jalusi strypning för rökerier.

Marinindustrin
Lastrumsluckor, dörrtätning, hissplattformar, propelleraxeltätningar. Manluckor.

Transportindustrin
Dörrtätning för snabbtåg, tätningar för baklämmar, fältstationer för avgasmätning.

Läkemedelsindustrin
Virologiska laboratorier, renrum, vakum utrymmen, steriliseringsapparater.

Rymdindustrin
Vindtunnlar, provceller för jetmotorer, pneumatiska tätningar för fastspänningsverktyg. Strypning av lufttillförsel.

Förädlingsutrustning
Tätningar för genomgångsportar.

Robotiserad materialhantering
Byglar, gripare och ställdon. Lyft för positionering.

Vätsketätning
Butterfly ventiltätningar, cylinderpackningsringar, axeltätningar.

Kärnindustrin
Dörr- och lucktätningar, dammlucktätningar, tankningstätningar, munstyckstätningar.

Vinfabriker
Locktätningar för olika sorters vintankar, öl kar.

Textilmaskiner
Tryckkammare, pneumatiska chuckar och hållare.

Översvämningsskydd
Luck- och dörrtätningar.

Träförädling
Torkkammare, kammare för avfuktning, konditioneringskamrar.

Kommersiella tvättmaskiner
Lucktätning

Flygindustrin
Dörr- huv- och lucktätningar.